KORISNI SAVJETI ZA POSTIZANJE SKRUŠENOSTI U NAMAZU

Zar ne bi bilo lijepo da imamo neku vrstu štita oko nas dok klanjamo koji bi nas štitio od stvari koje nam odvlače pažnju?

Da! Pa evo lijepih vijesti: svako od nas može i treba izgraditi štit koji će čuvati naš namaz onako kako je to preporučeno u Kur’anu i sunnetu. Ajet ”i koji molitve svoje pažljivo čuvaju –” Kur’an, 23: 9 pokazuje nam da namaz stalno treba štititi i čuvati od svega onoga što narušava njegov kvalitet. Zajednička prisutnost radnji srca, jezika i dijelova tijela čine osnovu štita hušu’u-a u namazu.

U prvom dijelu ovoga članka, spomenuli smo prirodu skušenosti, te kako ona utiče na nas u namazu, kao i van njega. Sada ćemo pojasniti neke praktične korake koje možete poduzeti na vašem putu postizanja hušu’u-a u namazu.

Ovdje su neki praktični savjeti za postizanje hušu’u-a, skrušenosti u namazu:

Znanje  
Poboljšajte svoje znanje o islamu, istražujte o Allahu dž.š., tevhidu, Njegovim Imenima i Atributima, te različitim aspektima islama, kao i nauku o sunnetu. Zašto? Jer Allah dž.š. kaže: ”A Allaha se boje od robova Njegovih – učeni.’’ Kur’an, 35: 27

Kako bi postigao znanje, čak je i Poslanik Muhammed s.a.v.s. imao učitelja – meleka Džibrila a.s. Stoga bismo trebali tražiti znanje pod nadzorom islamskih učitelja i učenjaka (bez prevelikog oslanjanja na Šejh Google-a).

Pazite na vrijeme
Klanjajte na vrijeme i organizujte svoj život u skladu sa namaskim vremenima, a ne sa nečim drugim. Neka vam prioritet bude da zadovoljite Allaha dž.š., a ne ljude. Ne možemo reći: ” Ali ja imam posao, moram sresti tog i tog itd.”, jer prije svega toga smo znali za vrijeme namaza,  stoga to nije opravdan izgovor. Međutim, u situacijama koje nisu pod vašom kontrolom, poput ispita, pokušajte zamoliti moderatora da vam dopusti par minuta za namaz. U tom slučaju barem znamo da smo dali sve od sebe, što je bolje nego da nismo ni probali.

Tražite utočište kod Allaha dž.š.
Tražite utočište kod Allaha dž.š. od šejtana izgovarajući euzubillahi min-eššejtanirradžim prije nego počnete klanjati, a i u toku namaza ako je to potrebno. Također proučite bismilu prije namaza.

Budite svjesni i oprezni
Savremeni psiholozi koriste jednu jednostavnu tehniku koja se naziva ” Kognitivna terapija na bazi svjesnosti” koja pomaže ljudima da se fokusiraju na sadašnji momenat, umjesto da su obuzeti  maglovitim  mislima o prošlosti ili budućnosti, te izgube dodir sa stvarnošću.  To znači da se jednostavno podsjetite da se vratite u sadašnji trenutak čim primijetite da su vam misli odlutale od onoga što se trenutno dešava. Sa praksom, ako Bog da, možemo se okoristiti ovom tehnikom kako bismo postigli skrušenost u namazu. Počnite sa sviješću o Allahu dž.š. kada počnete da uzimate abdest, budite pažljivi tokom uzimanja abdesta, zatim proučite preporučenu dovu nakon uzimanja abdesta. Tokom cijelog dana, držite se dalje od stvari koje vas odvraćaju od misli o Allahu dž.š. Šejtan će koristiti različite zamke i taktike da nas odvrati od toga, pa moramo biti svejsni njegovih metoda. U momentu kada shvatiite da su srce i misli odlutali, pokušajte povratiti svoju pažnju. Što češće budete ovo radili, vaša skrušenost će polahko napredovati, ako Bog da.

Razumijte
Čitajte  tefsir sure Fatiha,  razumijte svaki ajet i pravite pauzu između njih kako biste o njima razmišljali.  Preporučujemo tefir Ibn Kesira. Zapamtite, dobar početak je pola odrađenog posla! Čitajte prijevode kako biste razumjeli sve sure koje učite u namazu. Pokušajte obavljati noćni namaz i učite  Kur’an u ovim dijelovima noći, jer je to dobro vrijeme za razumijevanje Allahovih dž.š. riječi.

 

Zamislite
Uvijek se pokušajte podsjetiti da stojite pred Allahom dž.š. Klanjajte kao da Ga vidite, a ako ne možete to raditi onda budite svjesni da On vas zasigurno gleda. Dok učite Kur’an u namazu, zamislite svaku riječ koju izgovorite iz sura. Ne zatvarajte oči, ali se fokusirajte na mjesto gdje padate na sedždu.

Nikada nemojte prestati
Potrudite se da se vežete za svoj namaz, posebno u vrijeme teškoća, to će vam puno pomoći da se nosite sa takvom situacijom, kako je spomenuto u Kur’anu: ”Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima,” Kur’an, 2: 45

Pomozite djeci da razviju skrušenost i koncentraciju još u ranom dobu. Nemojte ih forsirati na namaz, nego ih inspirišite kako bi sama došla do namaza.

Odgovarajuća brzina
Budite pažljivi i smireni tako što ćete zastati između dijelova namaza, odvajajući najmanje pet sekundi za svaku radnju. Svaki put kada kažete Allahu ekber, recite to iz srca. Činite sedždu malo duže nego obično, učite na njoj dove kao i prije predavanja selama.

Mogao bi biti posljednji
Prije nego što stanete na namaz, sjetite se neizbježne stvarnosti: smrti. Allah dž.š. nas je stvorio da Mu robujemo. Klanjajte svaki namaz kao da vam je posljednji. Mi ne znamo kada, ali jednog dana će jedan namaz biti naš posljednji.

Poslije svakog namaza, razvijte naviku da učite dove koje je preporučio Poslanik s.a.v.s.

Nakon što pročitate ovaj članak i shvatite o čemu govori, do nas je da zastanemo na momenat i iskoračimo iz nas samih, iskreno analiziramo kvalietet našega namaza, jačinu imana i uticaj svega ovoga na naš život općenito. Složit ćemo se da je ispravno znanje divno, ali nećemo imati nikakve koristi od toga ukoliko ne odlučimo da primijenimo sve što sada znamo. Tek tada znanje postaje još prijatnije i uljepšava nas i spolja i iznutra.

Nemojte gubiti nadu ili odustati ako ovi savjeti ne budu djelovali odmah na početku ili  ako ne nude trenutno rješenje. Zapamtite da će sjeme hušu’u-a -skromnosti porasti tek nakon obilne kiše stalnog podsjećanja  srca, uz Allahovu pomoć.

Izvor: productivemuslim.com

Za Akos.ba prevela i obradila: Anesa Gegić

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije