KO SU NAŠE MAJKE BOŠNJAKINJE

Autor: Nezim Halilović

Majka Bošnjakinja ima najjači iman i sabur.

Ona ne propušta ni jedan vakat, ne pravi razliku između farza, sunneta i mustehaba u želji da postigne Allahovo, dželle še’nuhu, zadovoljstvo.

Ona ne pravi razliku između harama i mekruha iz straha da ne pogriješi.

Ona je najbolja kćerka, unuka, supruga, snaha, zaova, jetrva, nena i pranena.

Ona nas je nosila krijući stomak od svijeta i rađala nas usput.

Ona nas je rađala i podizala bez straha za nafakom.

Ona nas je dojila dvije i više godina i svoju majčinsku toplinu prenosila na nas.

Ona od bešike do kabura nikada nije besposlena.

Ona radi i muške i ženske poslove.

Ona se ne protivi svome mužu.

Ona se najmanje odmara, posljednja liježe, a prva ustaje i nikada ne kasni, pa i kada joj stari sahat prestane hoditi, ona stalno na usnama ima šehadet i salavat.

Ona na sebi cijeloga života nosi dimije, bluze i mirišljive šamije.

Ona ne da nikome da joj vidi uredno spletene pletenice.

Ona nosi jedne opanke ili zepe po nekoliko godina, a raduje se da djeca imaju novu obuću.

Ona pravi najukusniju hranu.

Ona svojom suzom i dovom brani Bosnu i Hercegovinu.

Ona se sikira za svakoga samo ne za sebe.

Ona se nikome ne žali a svome srcu prima svačiju bol.

Ona se od tereta povila, a nikada nije kazala da joj je teško.

Ona nas hajir dovama ispraća u školu, vojsku, fakultete, borbu, na posao i nigdje nam ne da otići dok se ne nahranimo, dočekuje nas sa majčinskim osmijehom i toplom hranom i najsretnija je kada sve pojedemo.

Ona se raduje našim ženidbama i udajama, snahama i zetovima, a posebno unučadima.

Ona sve što dobije od para podijeli drugima.

Ona nikada nije smrknuta i ne zna za pakost.

Ona se raduje musafirima i pravi im gušću kahvu i jači domaći himber, dok ona pije doljevušu i običnu vodu.

Ona je džomet i musafirima i rodbini iznosi najbolje voće i još im spakuje da ponesu. Ona se brine da joj nisu gladne kokoši, janjad, telad i goveda.

Ona mravinjake ne razgoni, da je sikluk ne snađe.

Ona i pored mnogobrojnih obaveza oko kuće sadi starinsko mirišljivo cvijeće.

Ona uvijek ima čistu kuću, avliju i put.

Ona nema neopranih suda.

Ona špara struju i vodu.

Ona ne baca nimet.

Ona tka najljepše i najukrašenije ćilime i ponjave.

Ona prede vunu i plete pape i čarape.

Ona nema ni dana škole sem nekoliko godina mejtefa, a mudrija je i pametnija od svih ženskih potomaka zajedno.

Ona se ne zna potpisati, ali joj je otisak prsta vrijedniji od sultanskog muhura.

Ona do smrti može bez đozluka uvući konac u iglu, jer joj oči nikada nisu gledale harama.

Ona i svojom šutnjom dovoljno govori.

Ona za života ušpara da joj se dženaza od njenih para može obaviti.

Ona nurli lica umire s osmijehom i šta sve nije moja i tvoja majka brate i sestro, pa joj sve to vratimo lijepim osmijehom, zagrljajem, pažnjom i dovom i njoj će to biti dovoljno!

Neka naše majke i nene budu najljepši uzori našim sestrama, suprugama, kćerima i unukama i onda će inša-Allah biti više i Bosne i Hercegovine i Bošnjaka, a i ummet će biti jači i sigurniji!

Go back

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije