Bit će oprošteno onome...

…ko izgovori amin u namazu, pa njegovo aminanje bude zajedno sa aminanjem meleka…

…ko nakon što imam kaže: semi’allahu limen hamideh, kaže: Rabbena lekel-hamd, pa se te riječi poklope sa riječima meleka…

…ko abdesti i klanja dva rekata u kojima ne dozvoli sebi da razmišlja (o dunjaluku)…

…ko posti ramazan vjerujući i nadajući se nagradi…

…ko provede ramazan u namazu, vjerujući i nadajući se nagradi…

…ko provede noć Kadra u ibadetu, vjerujući i nadajući se nagradi…

…ko se okupa petkom, očisti se, namiriše, zatim ode na džumu, ne razdvajajući dvojicu, te klanja onoliko koliko može, i sluša hutba…

…ko se abdesti lijepo i klanja namaz…

…ko jede pa kaže: elhamdu lillahi ellezi at’ameni haza, ve rezakanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin…

…ko obuče odjeću, pa kaže: el-hamdu lillahi ellezi kesani haza, ve rezakanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin…

…ko kada čuje ezan, kaže: ešhedu en la ilahe illellahu vahdehu la šerike lehu, ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Raditu billahi Rabben, ve bi Muhammedin resulen, ve bil islami dinen…

…ko sjedi na sijelu gdje se priča beskoristan govor, pa prije nego što ustane kaže: Subahneke Allahumme, ve bi hamdike, ešhedu en la ilahe illa ente estagfiruke ve etubu ilejke…

…ko ogasuli umrloga pa skrije njegove tajne (mahane)…

…kome dženazu klanja stotinu ljudi…

…ko kaže: estagfirullah el-azim ellezi la ilahe illa huvel-hajjul-kajjum ve etubu ilejhi…

…ko uči suru El-Mulk…

…ko se lijepo okupa (očisti), klanja dva rekata, potom zatraži oprost…

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije