Ljudska veličina Muhammeda s.a.v.s.

Taberani bilježi predaju od Ebu Lejle, r.a., koji je rekao: Bili smo s Vjerovjesnikom, s.a.v.s., i on nam je rekao: „Ebu Sufjan je u Eraku.“ Mi smo otišli i zarobili ga. Muslimani su ga okružili sa isukanim sabljama i doveli ga do Poslanika, s.a.v.s., a on mu je rekao: „Teško tebi Ebu Sufjane, došao sam vam s dunjalukom i ahiretom. Prihvatite islam i bit ćete spašeni!“ Abas je bio prijatelj Ebu Sufjanu, pa je rekao: ‘Allahov Poslaniče, Ebu Sufjan voli slavu.’ Poslanik je poslao glasnika koji je vikao po Mekki: ‘Ko zatvori svoja vrata, siguran je. Ko baci svoje oružje, siguran je. Ko uđe u kuću Ebu Sufjana, siguran je.’

Zatim je poslao s njim Abbasa da sjednu na uzvisinu i gledaju vojsku. Naišli su ljudi iz plemena Benu Seleme, pa je pitao: ‘Abbase, ko su ovi?’ On je rekao: ‘To je Benu Sulejm.’ On je rekao: ‘Kakve ja veze imam s njima?’ Onda je naišao Ali ibn Ebi Talib, r.a., s muhadžirima. On je pitao: ‘Abbase, ko su ovi?’ On je rekao: ‘Ali ibn Ebi Talib s muhadžirima.’ Onda je naišao Poslanik, a.s., s ensarijama. On je pitao: ‘Ko su ovi Abbase?’, pa mu je rekao: ‘To je Allahov Poslanik, a.s., s ensarijama.’ Ebu Sufjan je rekao: ‘Vidio sam i Kisru i Kajsara, ali nisam vidio da imaju vlast kao što ima moj bratić.’ Abbas je rekao: ‘To je vjerovjesništvo.’

akos.ba

Priredio Muhamed Vojić

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije