Ciljevi mektebske nastave

Osnovni cilj mektebske nastave je da se kroz odgojno-obrazovni rad u mektebu, polaznici upoznaju sa sistemom islamskih vrijednosti i islamskim propisima, te da ih usvoje kao sveobuhvatan način svoga života shodno riječima Allaha dž.š.: “Zadovoljan sam da vam Islam bude vjera..” (El-Maide, 3.) Kroz mekteb naša djeca na primjeren način upoznaju vlastitu vjeru u njenoj duhovnoj, moralnoji i socijalnoj dimenziji, pri čemu se izlaganje o vjeri obavlja u veoma otvorenom i tolerantnom dijalogu s ostalim znanostima i teorijama.

Zadatak mektebske nastave je da kod polaznika razvija i snaži vjeru (iman), da ih poduči osnovnim islamskim propisima i osposobi za njihovu praktičnu primjenu u svakodnevnom životu, te da u njima razvija plemenitu i snažnu islamsku ličnost. Da kod polaznika formira svijest o pripadnosti islamskom Ummetu, Islamskoj zajednici i džematu, te da ih podstiče na razvijanje međuljudske ljubavi i razumijevanja.

Način rada našeg Mekteba

Mektebska nastava u BKC-Frankfurt se obavlja po najsavremenijim pedagoškim metodama preuzetim i modificiranim iz iskustva vjerskog obrazovanja djece i omladine na Zapadu. Naš koncept vjerskog obrazovanja se zasniva na modelu po kome se teoretsko i praktično znanje o Islamu prenosi na tri načina.

1.Teoretski dio; odnosno prenošenje teoretskog znanja vezanog za postulate vjere (akaid), poznavanje istorije Islama i pravila ponašanja koja su sastavni dio života svakog Muslimana (ahlak). Ta znanja se vašoj djeci prenose kroz sedmične lekcije o Islamu i životu uopšte. Lekcije su prilagođene uzrastu djece i koncipirane tako da kod polaznika mekteba izazivaju interes i razmišljanje o sebi i svome životu u Islamu. Redovnim dolaskom u mekteb dijete stiče jasnu sliku o tome šta je Islam i u njemu se javlja ljubav prema univerzalnim ljudskim vrlinama koje zagovara Islam.

2. Praktični dio: shodno njihovim mogućnostima djeca uče napamet sure iz časnog Kur’ana i dove koje su im neophodne za obavljanje namaza. Osim toga djeca uz pomoć muallima praktično obavljaju abdest i namaz i uče kako pravilno obaviti iste.

3. Učenje Kur’anskog pisma (Sufara) za one koji još ne znaju učiti Kur’an, kao i učenje Kur’ana za one koji su uspješno savladali Sufaru. Nakon što djeca zajedno prouče cijeli Kur’an naš mekteb organizira svečanost predavanja Hatme.

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije