Zašto djecu treba upisati i dovoditi u Mekteb

Navikli smo da postavljamo pitanje ZAŠTO, jer želimo znati razlog ili potrebu radi koje nešto radimo. Ako možda postavljate pitanje ZAŠTO MEKTEB ili ako se možda dvoumite biste li ili ne upisali svoje dijete u mekteb, mi vam nudimo nekoliko odgovora, koji će vam, nadamo se, pomoći da se odlučite i odbacite svaku dilemu. Tih odgovora naravno ima više a vjerujemo da su i ovih nekoliko, sasvim dovoljni da u vama prevagne odluka, svakako upisati djecu i dovoditi na vjersku pouku – u mekteb.

1. Jedna od glavnih islamskih dužnosti je podučiti svoju djecu osnovnim islamskim propisima i odgojiti ih u duhu Islama. Muhammed, a.s. je rekao: „Roditelj je obavezan prema djetetu: da mu da lijepo muslimansko ime, da ga lijepo odgoji, da ga poduči pismenosti, plivanju i odbranbenim vještinama, da ga izdržava imovinom zarađenom na dozvoljen način i da mu pomogne da se oženi, odnosno, ako je kćerka, uda kad dođe vrijeme za to.“

2. Želimo sačuvati sebe i svoju djecu od dunjalučkih iskušenja kao i od džehennemske kazne jer je Uzvišeni Allah dž.š.rekao : „O vi koji vjerujete, sebe i svoje porodice čuvajte od vatre.“ (Et -Tahrim, 6)

3. Želimo da iza sebe ostavimo odgojenu djecu koja će živjeti u Islamu i upućivati dovu Allahu dž.š. za svoje roditelje i na najbolji način čuvati uspomenu na njih. Muhammed a.s. je rekao: „Kada čovjek umre prekida se mogućnost pristizanja sevapa za dobra djela osim u tri slučaja: a) ako iza sebe ostavi valjano i hairli u Islamu odgojeno dijete koje mu dovu čini, b) ako je ostavio trajnu sadaku – vakuf, koji i poslije njegove smrti koristi ljudima i c) ako je ostavio znanje kojim se ljudi koriste i poslije njegove smrti.”

4. Želimo da naša djeca upoznaju osnovne islamske propise, da razumiju smisao, potrebu i opravdanost tih propisa i da se naviknu da ih praktično primjenjuju, kako bi govorom i djelom bili istinski Muslimani.

5. Želimo da naša djeca saznaju šta im je kao Muslimanima halal-dozvoljeno, a šta haram-zabranjeno činiti, jer će samo ako budu radili dozvoljeno, a čuvali se zabranjenog, biti uspješni na ovom i budućem svijetu, te da nauče kakvo zlo i propast donose: alkohol, droga, prostitucilja, krađa, laž, sijanje smutnje, ogovaranje itd. i da se toga čuvaju.

6. Želimo da nam se djeca druže i upoznaju sa drugom djecom, koja takođe baštine islamske vrijednosti sa svojom porodicom, te da se, kada dođe vrijeme za to, žene i udaju međusobno, jer loših primjera koji nas kao roditelje trebaju zabrinuti u ovom pogledu ima nažalost veliki broj.

7. Želimo da naša djeca izgrade privrženost prema džematu i Islamskoj zajednici, prema svojoj domovini i prema svemu što je napredno i humano.

8. Svjesni samo da škole obrazuju djecu, a ne nude odgoj u islamskom duhu. Muhammed, a.s., je rekao: „Koga, kako treba, ne odgoje roditelji, odgojiće ga vrijeme.“ Mi ne želimo odgoj svoje djece prepustiti slučaju i vremenu.

9. Želimo da naša djeca budu sretna i ponosna što pripadaju Ummetu Islama, a ne da se toga stide. Allah, dž.š., kaže u Kur’anu: „Naredi djeci svojoj da obavljaju namaz i istraj u tome… A samo one koji se Allaha budu bojali i grijeha klonili čeka lijep svršetak.“ (Taha, 132.)

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije