Nadnaravnost plemenitog Kur'ana

Tokom izučavanja Časnog Kur’ana dr. Tarik Es-Suvejdan je u kur’anskim ajetima otkrio čudesnu nadnaravnost.

Pravio je poređenja i primijetio da se riječ ‚er-redžul‘ – čovjek u Kur’anu spominje onoliko puta koliki se spominje i riječ ‚el-mer’eh‘ – žena. Obje te riječi se u Kur’anu spominju 24 puta.

To otkriće ga je potaklo da nastavi istraživati druge pojmove i primijetio čudesnu podudarnost među nekim kur’anskim pojmovima i riječi. Evo nekih rezultata tog istraživanja:

 

Riječ se spominje
puta
Riječ se spominje
puta
1
Dunja‘ – Ovaj svijet
115
El-Ahireh‘ – Ahiret – Onaj svijet
115
2
Melek‘ – Meleki
88
Šejatin‘ – Šejtani
88
3
El-Hajat‘ – Život
145
El-Mevt‘ – Smrt
145
4
En-Nefu‘ – Korist
50
Ed-Darr‘ – Šteta
50
5
En-Nas‘ – Ljudi
50
Er-Rusul‘ – Poslanici
50
6
Iblis‘ – Iblis
11
isti’aza‘ -Traženje zaštite protiv šejtana
11
7
Musibet‘ – Nesreća
75
Eš-Šukr‘ – Zahvalnost
75
8
Es-Sadekah‘ – Sadaka – Milostinja
73
El-Kana’ah‘ – Ubjeđenje
73
9
Ed-Daalline‘ – Zalutali
17
El-Halikine‘ – Upropašteni
17
10
El-Muslimine‘ – Muslimani
41
El-Džihad‘ – Džihad
41
11
Ez-Zeheb‘ – Zlato
8
Regadu-l-‚ajši‘ – Udoban život
8
12
Es-Sihr‘ – Sihr – Magija
60
El-Fitneh‘ – Smutnja
60
13
Ez-zekah‘ – Zekjat
32
El-Berekeh‘ – Bereket
32
14
El-‚Akl‘ – Razum
49
En-Nur‘ – Svjetlo
49
15
El-Lisan‘ – Jezik
25
El-Behdžeh‘ – Radost
25
16
Er-Ragbeh‘ – Želja
8
El-Havf‘ – Strah
8
17
Ez-Zulum‘ – Zulum – Nasilje
114
Es-Sabr‘ – Strpljivost
114
18
Muhammed‘ – Muhammed, a.s.
4
Eš-Šeri’ah‘ – Vjerozakon
4
19
Er-Redžul‘ – Čovjek – Muškarac
24
El-Mer’eh‘ – Žena
24
20
Et-Tehaddus ‚ale-l-mele‘ – Govor glavešinama
18
El-Hutbeh‘ – Hutba – Predavanje
18

Mu’džiza (nadnaravnost) Kur’ana se krije i u sljedećim podacima:
Es-Salat (namaz) se spominje 5 puta, eš-Šehr (mjesec) 12 puta, el-Jevm (dan) 365 puta.
El-Bahr (More) je spomenuto 32 puta, a el-Erd – el-Jabisat (kopno) 13 puta.
More + kopno = 32 + 13 = 45
More = 32 / 45 * 100 q. = 71.11111111 %
Kopno = 13 / 45 * 100 = 28.88888889 %
More + kopno 100.00%
Moderna nauka je dokazala da pod vodom 71.111% zemaljske kugle, a da je kopna 28.889 %, – istražio je dr. Tarik Es-Suvejda.
Kakva podudarnost. Postavlja se pitanje: „Da li je sve to Muhammed, s.a.v.s., mogao znati prije četrnaest vjekova?
To je ono dokle je došla današnja nauka.
Naš Gospodaru, Ti ovo nisi uzalud stvorio!

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije