Čovjek koji je primio Islam na rukama mumije faraona

Ko je Muris Bukai? Znaš li šta je uradio Muris Bukai?

On je miris Francuske i njen blistavi znak. Njegovi roditelji su francuzi. Odrastao je, kao i njegova porodica, u kršćanstvu. Kada je završio srednju školu upisao je medicinske studije na francuskom univerzitetu. Bio je jedan od najboljih studenata i kao takav diplomirao. Njegovo stanje je napredovalo sve dotle da je postao najčuveniji i najveštiji hirurg za kog je znala moderna Francuska. U njegovoj hiruškoj struci postoji  jedna čudna priča koja je preobrazila  i u potpunosti izmijenila njegov život..!

Poznato je da od svih država Francuska  pridaje najveću zainteresovanost za arheologiju i  baštinu. U vrijeme vladavine socijajalističkog presjednika francuske Fransoa Miterana (na vlast došao 1981 g.) Francuska je od Egipta, krajem osamdesetih, zatražila da ugosti mumiju (egipatskog faraona) u Francuskoj radi arheoloških istraživanja i pregleda. Prenešeno je tijelo najvećeg taguta za kog je znao Egipat… Na aerodrumu je došao presjednik Francuske sa njegovim ministrima  i najvećim državnim zvaničnicima. Kada se spustio avion dočekali su egipatskog faraona kraljevskim dočekom, kao da je još živ..! Kao da još uvijek viče na stanovnike Egipta ‘’ja sam vaš najveći gospodar’’..!

Kada je završen kraljevski doček egipatskom faraonu u Francuskoj, mumija i tagut je ponešen povorkom  kojoj nije manjkalo toplog dočeka i smješten u posebnom paviljonu francuskog arheološkog centra. Tu će najveći francuski arheolozi i hirurzi početi sa anatomskim studijama ove mumije i otkrićima njenih tajni. Vođa hirurga i glavni zaduženi za studiranje faraonske mumije bio je upravo Muris Bukai.

Terapeuti su bili zainteresirani za restauraciju mumije, dok je interesovanje vođe (Murisa ) bilo potpuno drugačije. On se trudio da otkrije kako je faraon umro. Kasno u noć izašle su konačne analize. So koja se nalazila unutar njegovog tijela bila je očiti dokaz da je umro kao utopljenik i da je njegovo tijelo pronađeno u moru odmah nakon utapanja, a zatim je brzo mumizirano da bi bilo očuvano.  Ali, postoji nešto čudno sto mistifikuje, kako je ovo tijelo ostalo za razliku od drugih mumija bolje sačuvano i ako je izvađeno iz mora.

Muris Bukai je pisao konačni izveštaj o onom što je on mislio da je novo otkriće u spašavanju faraonovog tijela iz mora i njegovog mumiziranja odmah nakon toga. Neko mu je šapnuo govoreci ‘’Ne žuri muslimani pričaju o utapanju ove mumije’’. On je snažno osudio ovu vijest koja ga je začudila. Ne može se doći do ovakvog otkrića bez savremene nauke i savremenih računarskih uređaja visoke preciznosti. Neko od njih mu reče da Kur’an u kog vjeruju muslimani spominje priču o njegovom utapanju i o očuvanju njegovog tijela nakon toga. Ostao je zapanjen, potpuno se zbunio, počeo se pitati…  Kako ovo može biti? Ova mumija je u osnovi otkrivena 1898 god. tj. prije stotinu godina približno. Kako da shvati ovo? Ukupno čovječanstvo, ne samo Arapi, ništa nisu znali o balzamiranju tijela starih egipćana, da bi bila sačuvana, do samo prije nekoliko decenija.

Sjeo je Muris Bukai jedne večeri blizu faraonova tijela, pažljivo razmišljajući o onome što mu je njegov drug šapnuo, da knjiga muslimana (Kur’an) govori o izbavljenju ovog tijela nakon utapanja. Dok njihova Biblija (Indžil – Matej i Luka) priča samo o potopu faraona tokom potjere za Musaom a.s. bez ikakvog spominjanja sudbine njegovog tijela. Zatim je rekao sebi ‘’Ima li smisla da je ova mumija predamnom egipatski faraon koji je jurio Musaa? Ima li smisla da je njihov Muhammed znao ovo prije više od hiljadu godina, a ja sam tek sada saznao?  Muris nije mogao da spava. Tražio je da mu donesu Tevrat, uzeo je čitati poglavlje (dolazak) iz Tevrata i govor ‘’ I voda se vratila i prekrila kola i konjanika i cijelu faraonovu vojsku koja je iza njih usla u more, od njih nije ostao niti jedan’’.  Muris ponovo ostaje zbunjen, jer ni Tevrat ne govori o spašenju ovog tijela i njegovom očuvanju.

Nakon sto je završena terapija faraonovog tijela i restauracija Francuska je vratila Egiptu ovu mumiju u luksuznom staklenom kovčegu koji priliči faraonu. Ali… Muris nije bio zadovoljan, i savjest mu se nije mirila od kad ga je potresla vijest o kojoj govore muslimani o očuvanju ovog tijela. Sakupio je stvari i odlučio da otputuje u Saudijsku Arabiju da prisustvuje medicinskoj konferenciji na kojoj će biti prisutni svi istaknuti muslimanski anatomičari. Tamo je prvi puta govorio sa njima o tome sta je otkrio na spašenom faraonovom tijelu nakon potopa. Jedan od njih je ustao, otvorio mu Kur’an, i počeo mu čitati govor Uzvišenog ‘’Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe, ali mnogi su ravnodušni prema nasim poukama’’. Junus 92. Ajet je na njemu ostavio snažan trag…  Duša ga je natjerala da istupi ispred prisutnih i derući se gromkim glasom poviče ‘’Već sam prihvatio Islam i povjerovao u ovaj Kur’an!’’

Vratio se Muris Bukai u Francusku  drugačijeg lica nego što je otišao. Proveo je deset godina bez pasla koji bi ga zauzeo, osim studiranja kompatibilnosti novootkrivenih naučnih činjenica sa Kur’an i Kerimom. Istraživao je i o jednoj naučnoj kontradiktornosti  u odnosu na ono o čemu govori Kur’an da bi ga to dovelo do rezultata sadržanog u govoru Uzvišenog Laž joj je strana (knjizi Kur’anu), bilo s koje strane, ona je Objava od mudrog i hvale dostojnog’’. Fussilet 42.

Rezultat svih ovih godina koje je proveo Muris bio je takav da je napisao knjigu o Kur’an i Kerimu, koja je potresla sve zapadne zemlje i njihove naučenjake. Naslov knjige bio je ‘’Kur’an, Tevrat, Indžil i nauka’’. To je studija svetih knjiga u svjetlu savremenih znanja. Šta je napravila ova knjiga? Prvo njeno izdanje nestalo je u svim knjižarama. Zatim je ponovljeno njeno štampanje u sto hiljada primjeraka, nakon sto je prevedena sa maternjeg jezika (Francuskog) na arapskom, engleskom, indonežiskom, persiskom, sprpsko-hrvatskom, turskom, ordonskom, nemackom…

Raširila se u svim knjižarama istoka i zapada. Mogao si je naći u rukama bilo kog egipatskog ili marokanskog mladića,u zemljama zaliva i u Americi. Svaki od njih mogao je iskoristiti ovu knjigu da utiče na djevojku s  kojom želi da se druži. Ovo je najbolja knjiga koja je moze preobratiti iz hrišćanstva i jevrejstva u jednoću Islama i njegovu savršenost.

Bilo je i onih kojima je Allah prekrio njihova srca i vid koprenom, od kršćana i jevreja, koji su se trudili da uzvrate na ovu knjigu. Nisu napisali nista osim iznošenja rasprave i očajničkih pokušaja koje im diktiraju šejtanski došaptaji. Poslednji od njih bio je William Campbell u svojoj knjizi “Kur’an i Biblija u svjetlu historije i nauke“. Išao je na istoku i zapadu,  ali na kraju nije uspio ostvariti ništa.

Ali ono što je zanimljivije od ovoga jeste da su neki zapadni naučnici počeli pripremati odgovor na ovu knjigu, pa kada bi se upustio više u njeno čitanje, potpuno bi se zadubio u njoj, nakon čega bi izgovorio šehadet i prešao na kraju u Islam. Neka je hvala Allahu s čijom blagodati se upotpunjuju dobra djela.

Kaže Muris u uvodu svoje knjige: ‘’Na početku, pod uticajem ovih naučnih aspekata po kojima je Kur’an jedinstven, bio sam jako iznenađen. Nisam nikada ni zamišljao da ću otkriti toliki broj raznovrsnih, ozbiljnih tema sa ovoliko preciznosti i da budu u potpunosti u skladu sa savremenom naukom. One su bile u tekstu Kur’ana još prije 13 vjekova.

Uvažena i poštovana gospodo!

Ne nalazimo komentara na ovom faraonovom ostatku osim što nas podseća na riječi Uzvišenog ‘’A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti’’. Nisa 82.

Da, vallahi, da je od nekog drugog, a ne od Allaha, nebi se obistinio govor Uzvišenog na slučaju faraona ‘’Danas cemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe’’. Ovaj ajet je bio jasan božanski dokaz na faraonovom tijelu. Ovaj ajet oživio je Islam u Murisovom srcu!

Preveo sa arapskog,
Rešad ef. Dautović, imam Vezirove džamije u Gusinju

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije