Kako do dvorca u Džennetu

Autor: Dr. Fuad Sedić

Ebu Umame, r.a., pripovijeda da je Pejgamber, s.a.v.s., rekao:

„Ja garantujem kuću u podnožju Dženneta onom ko ostavi raspravu pa makar bio u pravu, garantujem kuću u sredini Dženneta onom ko ostavi laž pa makar bilo u šali i garantujem kuću u najvišem dijelu Dženneta onom ko uljepša svoje ponašanje.“ (Ebu Davud, 4776 i Tirmizi, 2061, hasen )

U ovom hadisu Pejgamber, s.a.v.s., podstiče svoje sljedbenike na tri vrlo važne osobine: izbjegavanje rasprave, iskrenost i lijepo ponašanje. Za one koji se okite osim svojstvima se obećava velika nagrada, a to je Džennet. Iz hadisa se zaključuje da u Džennetu postoje deredže/stepeni. Allah će nagraditi vjernike koji se okite svojstvima pomenutim u hadisu s kućom, tj. dvorcem u Džennetu.

Prvo: Ostaviti raspravu pa makar čovjek bio u pravu, jer rasprava često rezultira nesuglasicama, svađom i prekidom kontakta među ljudima. S obzirom na našu današnju situaciju, gdje je šejtan uspio zavaditi i one najbliskije, onda moramo povesti računa o tome, kako da razgovaramo sa ljudima. To treba da bude na najljepši način, a ne da vrijeme provodimo u beskorisnom raspravljanju, koje vrlo često ne donosi nikakve pozitivne rezultate, nego se produbljuje jaz mržnje i nepodnošljivosti među ljudima. Pejgamber, s.a.v.s., u jednom drugom hadisu upozorava svoj ummet na štetnost i loše posljedice rasprave, pa kaže:

„Nema ni jednog naroda koji je zalutao, nakon što im je bio ukazan pravi put a da im prije toga nije dato da se prepiru i međusobno raspravljaju“. (Tirmizi i Ibn Madže)

Rasprava je posebno pokuđena i nepoželjna kada se raspravlja po pitanju temeljnih vjerskih stvari, poput nepotrebnih rasprava o Kur’anu i Sunnetu i tome slično. Poslanik, s.a.v.s., kaže:

“Rasprava o Kur’anu je kufr (nevjerovanje)” (Ebu Davud i Ibn Hibban) Ovo znači da bespotrebna rasprava o Kur’anu može dovesti do jednog vida nevjerstva, kada ljudi u svojoj raspravi ne budu uvažavali i poštovali pravila po kojima treba da se razgovara i raspravlja.

Neka znaju oni koji troše vrijeme u prepirci da je cilj rasprave dolazak do istine a nije da se preferira samo svoje mišljenje nad mišljenjima ostalih ljudi. Vrlo je interesantno da se u hadisu kaže: „Ko ostavi raspravu, pa makar bio u pravu,“ tako je da to razlog više da se susteže od rasprave, koja neće polučiti korisne rezultate. Za onoga ko ovo uspije, Pejgamber, s.a.v.s., obećava kuću/dvorac u podnožju Dženneta.

Drugo: Iskrenost je vrlina kojoj vjernik treba da teži, jer ona vodi dobročinstvu, a dobročinstvo vodi Džennetu. Što se tiče laži ona je dozvoljena samo u tri slučaja, kao što je to preneseno od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je rekao:

„Nije dozvoljena laž osim u tri situacije: kada slaže čovjek svojoj ženi da bi joj udovoljio, laž u ratu i laž kojom se ima za cilj mirenje zavađenih osoba.“ (Tirmizi i Ahmed)

U drugom hadisu Pejgamber, s.a.v.s., kaže: “Neće čovjek vjerovati potpunim imanom sve dok ne ostavi laž (čak i) u šali i dok ne ostavi prepirku pa makar bio u pravu.” (Ahmed)

Šala je dozvoljena jer se i Allahov Poslanik, s.a.v.s., ponekada šalio sa svojim ashabima, ali se on u toj svojoj šali uvijek držao istine i nije lagao.

Onaj ko posjeduje ovu vrlinu Pejgamber, s.a.v.s., mu garantuje kuću u sredini Dženneta.

Treće: Za onoga ko ima lijepo ponašanje pripremljena je najljepša nagrada a to je najviši dio u Džennetu, to jest Firdevs.

Zadovoljite ljude osmijesima i ljepim ponašanjem

U drugom hadisu Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: „Zaista su mi najdraži od vas i najbliži će meni biti na Sudnjem danu oni koji su najljepšeg ponašanja.“ (Tirmizi, hasen)

„Allahov Poslanik, s.a.v.s., je upitan o onome što će ljude najviše uvoditi u Dženet pa je odgovorio: -Bogobojaznost i lijepo ponašanje, a na pitanje: šta je to što će ljude najviše odvesti u vatru rekao je: -Jezik i spolni organ.” (Tirmizi i Ibn Hibban, sahih) Ovaj hadis potvrđuje ono što je već prethodilo od komentara, a to su rasprava i laž, koji su rezultat govora, odnosno jezika.

Naš uzor, Muhammed, s.a.v.s., je bio odlikovan ovom vrlinom i tu njegovu osobinu Allah, dž.š., posebno ističe, pa kaže: “Doista si ti najljepše ćudi.” (Sura El- Kalem, 4)

Pejgamber, s.a.v.s., je molio Allaha, dž.š., da ga ukrasi sa ovom osobinom, pa u dovi kaže: „Allahu moj, kako si mene učinio lijepim, učini i moje ponašanje lijepim!“ (Ahmed) Njegovo ponašanje i sav njegov život bili su u skladu sa Kur’anom. Aiša, r.a., je kazala: „Njegovo ponašanje je bio Kur’an.“

Sa ovom osobinom ne treba škrtariti, nego treba u ophođenju sa ljudima biti ljubazan i pristojan. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Vaš imetak neće biti dovoljan da sve ljude zadovoljite, ali ćete ih zadovoljiti s vašim nasmijanim licima i lijepim ponašanjem.” (Ebu Je’ala i El-Bezzar, hasen)

Završavamo dovom Poslanika, s.a.v.s.: „Allahu moj, uputi me na najljepše ponašanje, neće me na to uputiti niko drugi osim Tebe” (Muslim)

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije