DNEVNI PROGRAM JEDNOG POSTAČA

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, i neka je selam i salavat na najodabranijeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe.Rekao je Allah, subhanehu ve te’ala u prijevodu značenja Kur’ana:“I neka se za to natječu oni koji hoće da se natječu!“ (El-Mutaffifun, 26.) Ovaj plan i program koji ćemo navesti, može se, naravno, korigovati i prilagoditi mogućnostima, kako kome odgovara, ali je jako bitno da kada nas nešto mimoiđe u jednom od ovih navedenih  termina, pokušamo to nadoknaditi u jednom od narednih.

PRIJE ZORE

1. Noćni namaz
Rekao je Allah, subhanehu ve te’ala:
„Da li je onaj koji u noćnim časovima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga…?“ (Kur’an, Ez-Zumer, 9.)

2. Sehur
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
„Ustajte na sehur, jer je, doista, u njemu bereket.“ (Buharija, Muslim)

3. Istigfar , traženje oprosta sve do sabahskog ezana
Rekao je Allah, azze ve dželle:
„I u praskazorje oprost od grijeha molili.“ (Kur’an, Ed-Darijat, 18.)

4. Dva rekata sabahskih sunneta.
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Dva rekata (sunneta) sabah-namaza bolja su od dunjaluka i onoga što je na njemu.“ ( Muslim)

POSLIJE ZORE

1. Rani odlazak na sabah-namaz
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „…da znaju kakva je vrijednost u ova dva namaza (sabah i jacija), odlazili bi puzeći.“ (Buharija i Muslim)

2. Učenje zikra, dove, sve do ikameta
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Dova između ezana i ikameta se ne odbija.“ (Ahmed, Tirmizi, Ebu Davud)

3. Boravak i sjedenje u mesdžidu uz učenje Kur’ana i zikra sve do izlaska sunca (jutarnji zikr)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ostajao je poslije sabah-namaza u džamiji sve do izlaska sunca. (Muslim)
Rekao je Allah tebareke ve te’ala:
„…i molitvu u zoru, jer molitvi u zoru mnogi prisustvuju. “ (Kur’an, El-Isra, 78.)
Ko želi da prouči jednu hatmu u ramazanu, on će učiti pola hizba u ovo vrijeme.
Ko bude želio dvije hatme da prouči, u ramazanu taj će učiti jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko bude želio tri hatme da prouči u ramazanu, taj će učiti isto jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko želi više od ovoga, sam će sebi povećati onoliko koliko je u mogućnosti.

4. Klanjanje dva rekata
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Ko klanja sabah-namaz u džematu, potom sjedne slaveći i spominjući Allaha do izlaska sunca, zatim klanja dva rekata, bit će nagrađen nagradom hadždža i ‚umre, potpuno, potpuno, potpuno.“ ( Hadis bilježi Tirmizi)

5. Dova Allahu da ti učini dan berićetnim
Kao što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio: „Allahu moj, molim Te za dobro u ovom danu, pobjedu, pomoć, svjetlo, berićet i uputu, a utječem se Tebi od svakog zla koje je u njemu i poslije njega.“ (Hadis bilježi Ebu Davud)

6.  Spavanje (odmor), s nijjetom nagrade
Rekao je Muaz, radijallahu anhu: „Zaista se nadam nagradi za svoje spavanje, kao što se nadam nagradi za svoju budnost. “

7. Odlazak na posao ili u školu
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Niko nije pojeo bolju hranu od one koju je stekao svojom rukom. Zaista se Allahov poslanik Davud, alejhis-selam, hranio imetkom stečenim svojom rukom.“   (Hadis bilježi Buharija)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Ko krene putem traženja znanja, Allah će mu olakšati put do Dženneta.“ (Buharija)

8. Veličanje i slavljenje Allaha, tebareke ve te’ala, tokom dana
„A srca se doista, kad se Allah spomene, smiruju!“  (Kur’an, Er-R’ad, 28.)
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „…Neka ti je jezik neprestano vlažan od spominjanja Allaha Uzvišenog.“ (Tirmizi, Ibn Madže)
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Stanovnici Dženneta neće ni za čim žaliti, osim za trenutkom koji je prošao a u njemu nisu slavili Allaha Uzvišenog.“ (Hadis bilježi Taberani)

9. Svakodnevna sadaka
Neka ti bude na umu da melek uči svako jutro dovu za onoga ko udjeljuje sadaku, kako se spominje u hadisu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Allahu, podari svakom onom ko udjeljuje bolje i više od onoga što udijeli…“ (Hadis bilježi Buharija)

POSLIJE PODNE

1. Podne-namaz obaviti na vrijeme i u džematu
Rekao je Ibn Mes’ud, radijallahu anhu: „Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podučio nas je stvarima koje su od  upute, a jedna od stvari upute je namaz obavljen u džamiji u kojoj se uči ezan.“  (Hadis bilježi Muslim)

2. Klanjati podnevske sunnete, koji spadaju u dvanaest potvrđenih dnevnih sunneta, četiri prije farza i dva poslije farza
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko u noći i danu klanja dvanaest rekata (sunneta), bit će mu sagrađena kuća u Džennetu: četiri rekata prije podne-namaza i dva poslije, dva rekata poslije akšama, dva poslije jacije i dva prije sabaha.“ (Muslim)

3. Kraći odmor
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „…I tvoje tijelo ima pravo kod tebe…“

IKINDIJA

1. Ikindija-namaz obaviti u džematu
Potrudi se da klanjaš četiri rekata prije farza, jer je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Smilovao se Allah čovjeku koji klanja četiri rekata prije ikindijskog farza. “  (Hadis bilježe Ebu Davud i Tirmizi)

2. Ako ima neko predavanje ili vaz u džamiji, ostati i poslušati
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Ko ode u mesdžid da bi nešto naučio, ili druge podučio, ima nagradu potpuno obavljenog hadždža. “ (Hadis bilježi Taberani)

3. Boravak u mesdžidu
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Ko propisno uzme abdest u svojoj kući, zatim ode u mesdžid, on je Allahov posjetilac, a pravo onoga koji se posjećuje jeste da ugosti svog posjetioca.“  (Hadis bilježi Taberani)
Učenje Kur’ana koliko smo u mogućnosti, pa ko želi da prouči jednu hatmu u ramazanu, on će učiti pola hizba u ovo vrijeme.
Ko bude želio dvije hatme da prouči u ramazanu, taj će učiti jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko bude želio tri hatme da prouči u ramazanu, taj će učiti isto jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko želi više od ovoga, sam će sebi povećati onoliko koliko je u mogućnosti.

4. Proučiti večernji zikr

AKŠAM

1. Učenje dove prije početka iftara
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Trojici se dova ne odbija: …postaču dok ne iftari…“ (Hadis bilježi Tirmizi)

2. Otpočeti iftar uz dovu:
„Nestala je žeđ, natopile se žile, a nagrada je osigurana, ako Allah htjedne.“ (Ebu Davud)

3. Obaviti akšam-namaz u džematu

4. Druženje sa porodicom
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „I tvoja žena ima pravo kod tebe…“

5. Priprema za jaciju i teraviju-namaz

JACIJA

1. Jacija-namaz obaviti u džematu

2. Teravija-namaz obaviti do kraja sa imamom
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Ko provede ramazan klanjajući, vjerujući, nadajući se nagradi od Allaha, dželle šanuhu, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi!“ (Buharija)
Od Ebu Zerra, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: „…ko bude klanjao za imamom, sve dok imam ne završi sa svojim namazom, imat će nagradu kao da je cijelu noć klanjao!“ ( Tirmizi )

3. Učenje Kur’ana
Ko želi da prouči jednu hatmu u ramazanu, on će učiti pola hizba u ovo vrijeme.
Ko bude želio dvije hatme da prouči u ramazanu, taj će učiti jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko bude želio tri hatme da prouči u ramazanu, taj će učiti jedan džuz u ovo vrijeme.
Ko želi više od ovoga, sam će sebi povećati onoliko koliko je u mogućnosti.

ZADNJA TREĆINA NOĆI

1. Noćni namaz, sa dužim ruku’om i sedždom

2. Klanjanje vitr namaza, za one koji nisu klanjali u džematu sa imamom.
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Učinite da zadnji vaš namaz bude vitr. “ (Buharija i Muslim)

3. Učenje Kur’ana
Ko želi da prouči jednu hatmu u ramazanu, on će učiti pola hizba u ovo vrijeme.
Ko bude želio dvije hatme da prouči u ramazanu, taj će učiti jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko bude želio tri hatme da prouči u ramazanu, taj će učiti jedan džuz u ovo vrijeme.
Ko želi više od ovoga, sam će sebi povećati onoliko koliko je u mogućnosti.

U SLOBODNOM VREMENU

– Zijareti bližnjih, komšija, prijatelja.
– Pokušati biti što aktivniji na polju da’ve u toku ramazana.
– Čitanje korisnih knjiga, koje pojašnjavaju propise, ali i stvari vezane za lijep ahlak.
– Iskoristi svaku priliku da povećaš iman, i da radiš što više hajrata i dobrih djela u ovom plemenitom mjesecu.

Napomene:
1.  Poznato je da se u našim džamijama u Bosni klanja teravija sa vitrom, zbog toga je obaviti takav namaz u džematu, skupa sa imamom, od početka do kraja, bolje nego ostaviti vitr i sam klanjati u zadnjoj trećini noći, zbog hadisa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „…ko bude klanjao za imamom, sve dok imam ne završi sa svojim namazom, imat će nagradu kao da je cijelu noć klanjao!“
A oni koji nisu uspjeli klanjati teraviju sa imamom, takvima je bolje da ostave vitr za zadnju trećinu noći.
2. Vrijeme za jutarnji zikr počinje poslije klanjanja sabah-namaza i traje sve do izlaska sunca, a vrijeme za večernji zikr počinje od ikindije i traje do zalaska sunca. Ovog je mišljenja i Ibn Kajjim, rahimehullah, a dokaz je Allahov, te’ala, govor: „Hvaleći Gospodara svoga, prije izlaska sunca i prije zalaska njegova.“ (Prijevod značenja  Taha, 130. )
Šejh Abdul-Aziz bin Baz, rahimehullah, kaže za jutarnji zikr, da onaj koji nije to učinio prije izlaska sunca, može sve do podne-namaza, a ko nije proučio večernji zikr do zalaska sunca, to može i poslije akšam-namaza ili poslije jacije.
I na kraju, neka je selam i salavat na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem!

Priređeno po tekstu „Bernamidžu sa’im“, šejha Halida ibn Abdurrahmana ed-Durvejša

Priredio: Sanel Ramić

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije