Osobine vjernika spomenute u hadisima

1.Šta god da ga zadesi, vjernik ostaje ustrajan u svome vjerovanju.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: „Zaista je čudno stanje vjernika, šta god mu se desi on se zahvaljuje Allahu. Ako ga zadesi radost, on se zahvaljuje Allahu pa mu bude dobro, a ako ga zadesi iskušenje on se strpi i opet mu bude dobro “.

2.Vjernik voli druge vjernike, raduje se kada se  oni raduju, a tuguje kada oni tuguju.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: „Vjernici su poput građevine, jedan drugog podupiru i jačaju.“

3.Vjernik je lijepog ponašanja.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: “Najbolji među vama su oni koji se najbolje ophode prema svojim porodicama.“

Na drugom mjestu veli: “Najteže djelo prilikom vaganja na Sudnjem danu će biti lijepo ponašanje.“

4.Vjernik se druži sa Časnim Kur’anom.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: “Primjer vjernika koji uči Kur’an je kao primjer utrudždžeta (vrsta voća nepoznata na našim prostorima, po nekima je to Mango), njen miris je lijep, a i okus joj je lijep. Primjer vjernika koji ne uči Kur’an je kao primjer datule, ona nema mirisa, a okus joj je sladak. Primjer munafika koji uči Kur’an je kao primjer rejhana (bosiljka), njen miris je lijep, a okus joj je gorak, a primjer munafika koji ne uči Kur’an je kao primjer hanzale (gorke divlje tikvice čija je stabljika ružnog izgleda), ona nema mirisa, a okus joj je gorak.”

5.Vjernik je oštroumna osoba koja razmišlja o svojim postupcima.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: “Vjernik neće biti ujeden iz istog otvora dva puta.“

6. Vjernik nije onaj koji potvara, proklinje i koji ima loš jezik.

Rekao je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme : “Nije vjernik onaj koji potvara ljude (ta’an), niti onaj koji ih proklinje (lea’an), niti onaj ko je bezobraznog jezika (el-fahiš el-bezi‘)!”

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije