Hadisi o snovima

Snovi zauzimaju jako važno mjesto u islamu . Stoga u islamskoj tradiciji i nailazimo na mnoge predaje od Allahovog poslanik Muhammeda s.v.a.s. koji se odnose na ovu temu. Tako ćemo u ovom kratkom osvrtu spomenutio neke od njih. Allahov poslanik Muhammed s.v.a.s. je rekao: “Istinit san je dobro koje dolazi od dobrog čovjeka i ono je četrdeset šesti dio poslanstva.“ [Bilježi Imam Buhari]

Najistinitije snove usnivaju ljudi koji imaju najveći iman i iskrenost. Allahov Pejgamber, alejhisselam, kaže: „Kada se približi vrijeme, snovi vjernika neće dolaziti u obliku laži, a najiskreniji snovi će biti kod onih koji su najiskreniji u govoru.“[Bilježi Imam Buhari]

U drugom hadisu Resulullah, alejhissselam, rekao je: “San biva onako kako se protumači, i primjer sna je kao primjer čovjeka koji je podigao svoju nogu i čeka kada će je spustiti, tako kada neko od vas usnije neki san, neka ga ne priča osim učenjaku i savjetniku.“ [Bilježi Imam Hakim]

Od Enesa b. Malika, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Pejgamber, alejhisselam, rekao: “Dolazak objava i Poslanika je prekinut i poslije mene neće biti niti Poslanika niti Vjerovjesnika“, pa je to teško palo ljudima, zatim je Allahov Pejgamber, alejhisselam, rekao: “Ali postoje radosne vijesti.“ Prisutni su upitali šta su to radosne vijesti, a Allahov Pejgamber, alejhisselam, reče: “San muslimana koji je dio poslanstva.“ [Bilježi Imam Tirmizi]

Allah je vjernicima podario istinite snove koji ih podstiču na dobro i upozoravaju na zlo. Ono čime vjernik biva obradovan nakon dobrog djela jeste istiniti san koji usnije, o čemu nas je obavijestio naš voljeni Pejgamber, alejhisselam: “Od poslanstva nije ostalo ništa osim radosnih vijesti“, a ashabi upitaše: “A šta su to radosne vijesti?“ Pejgamber, alejhissselam, reče: “Istiniti snovi.“ [Hadis bilježi Imam Buhari]

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije