Šta je Mekteb

Bismillahir-rahmanir-rahim – U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Vjerska pouka – MEKTEB je sistematska obrazovna aktivnost usmjerena poučavanju vjernika Islamu a sa ciljem primjene stečenog znanja u vjernikovom životu. Kroz vjersku pouku se stiču znanja o Kur’anu, Hadisu i drugim islamskim znanostima. Bilo koja vrsta znanje nužno treba da bude praćena primjenom tog znanja. Tako je i odgoj uz poučavanje sastavni dio vjerske pouke. Nemoguće je nešto kvalitetno i korisno raditi bez odgovarajućeg znanja i poznavanja onoga što radimo kao i razloga zbog kojeg to činimo. Dakle, znanje i njegova primjena su dva neodvojiva elementa kojima se posvećuje pažnja i u procesu vjerske pouke.

Islamski opredijeljena porodica će svoje dijete sigurno usmjeriti na vjersku pouku i sa imamom-muallimom uspostaviti saradnju kako bi skupa doprinijeli odgoju i obrazovanju mlade ličnosti. To znači da porodica i muallim treba da ujedine i sihnoriziraju svoje znanje, umijeće, volju, snagu i praksu da bi jedno mlado biće podučili i odgojili.

Polaznika vjerske pouke ne treba samo podučiti određenom znanju, već ga treba usmjeriti i da to stečeno znanje postane njegov životni stil, njegova ljubav, način vladanja i ponašanja, da bude ponosan na ono što zna, što radi i kako živi. Djetinjstvo je nekad bilo doba u toku kojeg se dijete još u domu njegovih roditelja, pripremalo da sasvim samostalno uspješno i suvereno stupi u društvo odraslih, da preuzme dužnosti i odgovornosti života. U toku tog razdoblja džemat, zajedno sa roditeljima, štitili su ga od svega onoga što je moglo raniti njegovu osjetljivu dušu. Danas več to nije slučaj. Sredstva javne komunikacije ne štite i ne štede mlade od loših utjecaja, već ih izlažu pritisku slobodnih i liberalnih ideja o savremenom moralu i odnosima u društvu. Mnogi problematični programi su svakodnevno i podjednako dostupni i mladima i odraslima. Zato su pozitivne vrijednosti koje djeca stiču kroz mektebsko obrazovanje velika pomoć mladosti koja traži svoj mir i pokušava naći svoje mjesto u društvu u kome živi. Učestvovati u odgoju djeteta, raditi na izgradnji njegovog morala, etike, ahlaka je najčasniji zadatak. Roditelji zajedno sa svojim muallimima kroz MEKTEB to mogu, uz Allahovu pomoć, uspješno ostvariti.

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije