Koristi donošenja salavata

Jedan od najlakših ibadeta, koje čovjek može činiti u svome životu jeste donošenje salavata na Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Donosimo vam neke od koristi i plodova koje salavat donosi onome ko ga čini. Zato, cijenjeni brate i sestro, nemojmo biti lijeni, donesimo što češće salavate na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., ali prije toga pogledajmo kakve koristi on nosi sa sobom:

 • Slijeđenje Allahove naredbe, jer Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: Zaista Allah i meleki Njegovi donose salavat na poslanika. O vjernici, donosite i vi salavat na Poslanika i puno mu selame šaljite.
 • Poklapanje čovjekovog salavata sa Allahovim, iako se oni razlikuju, čovjekov salavat je dova, a Allahov salavat je pohvala i počast koju daje Poslaniku, s.a.v.s.
 • I meleki donose salavat na Poslanika, s.a.v.s.
 • Ko na Poslanika, s.a.v.s., donese jedan salavat, dobit će od Allaha deset salavata. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti deset salavata.“
 • Bit će uzdignut za deset deredža.
 • Bit će mu upisano deset dobrih djela.
 • Bit će mu oprošteno deset grijehova.  Od Enesa b. Malika, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.av.s., rekao: “Ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti deset salavata, poništiti mu deset loših djela i uzdići ga za deset deredža.” (Ahmed, Nesai,)
 • Donošenje salavata pospješuje uslišenje dove, ukoliko čovjek prije dove donese salavat bolje su šanse da dova bude primljena.  U predaji koja se završava na Omeru b. El-Hattabu, r.a., kaže se: “Doista dova bude zaustavljena između nebesa i Zemlje i ne uspinje se od nje ništa dok ne doneseš salavat na svog Poslanika, s.a.v.s.” (Tirmizi)
 • Salavat je uzrok Poslanikovog, s.a.v.s., zauzimanja na Sudnjem danu i njegove blizine.
 • Salavat je uzrok brisanja grijeha.
 • Salavat pomaže u ostvarenju želje i ambicija koje imamo.
 • Salavat vrijedi kao i sadaka za onoga ko nema imetka podijeliti sadaku.
 • Salavat pomaže u rješavanju problema i ispunjenju potreba.
 • Salavat donosi čovjeku privilegiju da Uzvišeni Allah i meleki donose na njega salavat.
 • Salavat čisti i donosi bereket onome ko ga uči.
 • Konstantno donošenje salavata biva uzrokom da čovjek bude obradovan Džennetom još na dunjaluku prije smrti.
 • Salavat biva uzrokom da čovjek bude sačuvan strahota Sudnjeg dana.
 • Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovara onoj osobi koja na njega donese salavat i selam.
 • Salavat je uzrok da se čovjek sjeti onoga što je zaboravio.
 • Salavat na skupu uljepšava taj skup i čuva njegove učesnike od propasti.
 • Učenje salavata je sredstvo u borbi protiv siromaštva.
 • Ko pri spomenu Poslanikovog imena donese salavat, neće biti upisan među škrtice.
 • Donošenje salavata pri spomenu Poslanikovog, s.a.v.s., imena spašava čovjeka dove koju je Poslanik,s.a.v.s., učio protiv onih koji ne donose salavat.
 • Donošenje salavata učvršćuje čovjeka na putu ka Džennetu, dok ga ostavljanje salavata odvraća od tog puta.
 • Salavat je uzrok brzog prelaska preko Sirat ćuprije na Sudnjemu danu. Abdurrahman ibn Semure, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., u snu vidio čovjeka iz svog ummeta kako se spotiče, zapinje, pada i pridiže se. Tada mu je došao salavat koji je donosio na Poslanika, s.a.v.s., pa ga je učvrstio i on je prešao.
 • Salavat biva uzrokom da Uzvišeni Allah hvali tog čovjeka među stanovinicima nebesa, jer on moli Allaha da podari počasti Njegovom Poslaniku, s.a.v.s., a nagrada za djelo biva shodno učinjenom djelu.
 • Salavat donosi berićet i blagoslov u životu, porodici i imetku, jer čovjek u salavatu to traži za Poslanika, s.a.v.s., i Uzvišeni Allah njega nagrađuje takvom nagradom.
 • Donošenjem salavata čovjek zarađuje Allahovu milost.
 • Konstantno donošenje salavata povećava čovjekovu ljubav prema Poslaniku, s.a.v.s., što je jedan od temelja imana.
 • Učenjem salavata tvoje ime biva spomenuto kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., jer se u vjerodostojnim predajama spominje da postoji melek zadužen da Poslaniku prenosi imena onih koji na njega donose salavat.
 • Donošenje salavata u sebi sadrži i spominjanje Allaha,  s.v.t., čime se učvršćuje iman i priznavanje poslanstva.

Izvor: islambosna.ba

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije