DA LI STE SPREMNI ZA MJESEC RAMAZAN?

Autor: Amr Halid

Da li ste spremni za mjesec ramazan? Da li ste spremni za još jednu godinu davanja i približavanja Allahu, dž.š.? Da li ste već odlučni u svojim namjerama ili su one u vašim srcima još uvijek slabe i nejasne? Koji je najljepši ramazan koji ste proveli u svom životu? Da li je to onaj od prošle godine?

Da počnemo s Poslanikovim, a.s., hadisom koji je rekao prvog dana mjeseca ramazana i posljednje noći mjeseca ša’bana. Hadis nam prenosi Selman Elfarisi, koji kaže: „Govorio nam je Božiji poslanik, a.s., u posljednjoj noći ša’bana: «Ljudi, dolazi vam veličanstveni mjesec, mjesec pun bereketa, u kome ima jedna noć vrijednija od hiljadu drugih mjeseci. Allah, dž.š, odredio je u tome mjesecu post kao strogu obavezu, a teraviju – namaz koji se obavlja u tim noćima – kao dobrovoljni vid ibadeta.

Ko se Allahu, dž.š, približi kakvim dobročinstvom, tretirat će se kao da je obavio farz (strogu obavezu) u nekom drugom mjesecu. Ko obavi strogu obavezu (farz), tretirat će se kao da je obavio sedamdeset farzova u nekom drugom mjesecu. To je mjesec strpljivosti, za koju je nagrada džennet i mjesec pomaganja kada se povećava opskrba vjernika. Ko u njemu priredi iftar i nahrani postača, bit će mu to oprost od grijeha i iskup od Vatre, a dobit će nagradu kao i postač, bez umanjenja njegove nagrade.»

Da li uviđate čemu se približavamo? Da li shvatate vrijednost onoga o čemu govorimo? Da li možete da sebi predočite ovaj početak?

Drugi hadis kaže: «Kada dođe ramazan, džennetska vrata se otvore, džehennemska se zatvore, a šejtani se povežu u okove!» Ovo se zaista i desilo, noćas. Čujete li džennetska vrata kako se otvaraju? Da li osjećate džennetski miris? To je ramazan, pa neka vam je sretan. Odbacite brige i budite odlučni da provedete 30 dana u kojima ćete pokušati da se približite Allahu.

Ibn Abbas kaže: «Zaista se Džennet ukrasi svake godine u vrijeme ramazana, i kada on nastupi, Džennet prozbori: ‚Allahu, učini da Tvoji robovi u ovom mjesecu budu moji stanovnici.’» Kao da Džennet žudi za novim ukrasima…

Pa da pogledamo koje su to nagrade koje stičemo u ovom mjesecu.

Ramazanske nagrade se dijele u 6 kategorija, koje smo definisali na osnovu Kur’ana i hadisa. Svaka kategorija je u toj mjeri velika da kada čuješ o njoj, pomisliš da ti je samo ona dovoljna, a kada čuješ šta sa sobom slijedeća nosi, pomisliš: „To je ono što želim i za što ću se potruditi da ga zaslužim.“

Nagrade su:
1. Oprost grijeha
2. Spas od Vatre
3. Riznica dobrih dijela
4. Primanje dove
5. Lejletu-l-Kadr

Prvo: Oprost grijeha

Možete li zamisliti da se svi vaši grijesi, koje ste počinili u prošlosti, izbrišu, bez obzira na njihovu težinu? Upravo to se dešava u ramazanu, prema hadisu: «Ko isposti mjesec ramazana vjerujući i nadajući se nagradi, oprostit će mu se počinjeni grijesi.»

Riječ „vjerovati“ ovdje upućuje na to da post ne treba da proizilazi iz navike ili zbog toga što svi u vašem okruženju poste, pa ne želite da se izdvajate. Postiti treba da bi se udovoljilo Allahu. S druge strane, «postiti da bi se dobila nagrada» znači da postu prilazimo sa željom da zaradimo sevap. Stoga, ako želimo da nam se oproste grijesi, moramo ispoštovati ova dva uslova.

Ali, neko će upitati: “Kako je moguće da održim isti nivo iskrenosti u svojim namjerama tokom svih trideset dana?“ Prethodni hadis nam daje uputu kako da na to odgovorimo. Ako ste u stanju da klanjate teravih namaz tokom trideset dana, koncentrisani sa željom da zaradite sevap, a da ga ne obavljate samo radi navike, na putu ste da vam se oproste grijesi.

Neko drugi, opet, može reći: “A šta ako propustim da ustanem u toku noći jer se nisam mogao probuditi?“ Poslanik nas upućuje na to da postoji i treća šansa za oprost grijeha, kada u svom hadisu kaže: «Ko u ibadetu provede Lejletul-Kadr vjerujući i nadajući se nagradi, oprostit će mu se počinjeni grijesi.»

Drugo: Spas od Vatre

Pretpostavimo da su vam se ove godine oprostili grijesi, a da nećete dočekati slijedeći ramazan. Grijesi koje ste počinili nakon toga ostaju. Zbog toga u Poslanikovom hadisu nalazimo priliku za još jednu veliku nagradu, a to je spas od Vatre. Rekao je Muhamed, a.s.: «Svake noći u ramazanu Allah oslobađa od Vatre neke od Svojih robova.»

Zaista, meleci svake noći upisuju imena onih kojima će ovaj spas biti dodijeljen, pa da li je neko već među njima? Da li je nečije ime zapisano već jučer? Da li su svi našli spas? Ko su ti probrani čija imena su zapisana?

Allah gleda u srca svojih robova i bira predane i čiste, one koji se ne štede u želji da Mu udovolje. Takvi ljudi ne moraju obavezno biti visoke naobrazbe. Možda je to djevojčica u svojoj sedamnaestoj godini, koja još nije stigla da mnogo toga učini, ili je to čovjek s velikim brojem grijeha, ali i odlučnom namjerom da ove godine postane drugačija osoba.

Možete li pretpostaviti čije ime se zapisuje baš u ovom trenutku? To zna samo Allah. On gleda u srca svojih vjernika i zna ko od njih ovu nagradu zaslužuje.
Trebate znati da Allah na ovaj način oprašta prošle grijehe i obećava odabranima da ih neće dotaći Vatra, jer kada vas On odabere više nećete biti u opasnosti. Zamislite samo koliko ljudi se svake noći spasi od Vatre u Egiptu, Maroku, Saudijskoj Arabiji, Americi…

Možda ćete reći: “Ali ja ću zasigurno ponovo zgriješiti poslije ramazana, pa kako da mi se garantuje spas od Vatre?“ Ja vam na to odgovaram: “Naravno da ćete griješiti, ali oprost čini da vaše dobro nadvlada loše i da vaša pokornost nadvlada neposlušnost, pa ni vaši grijesi neće imati onoliko lošeg u sebi kao što su imali prije nego što vam je dat oprost.“ Zar ne vidite veličinu ove blagodati?! Uviđate li sada istinitu vrijednost onoga o čemu ovdje govorimo? Probudite se! Ovo su stvari od velike važnosti.

Treće: Riznica dobrih djela

Možda ćete biti od onih kojima će Bog oprostiti i koje će spasiti od Vatre, ali ovo ne znači da ćete dostići visok stepen u Džennetu. Da biste to uspjeli, ponuđena vam je treća mogućnost, sticanje riznice dobrih djela.

«Ko se Allahu, dž.š, približi kakvim dobročinstvom, tretirat će se kao da je obavio farz (strogu obavezu) u nekom drugom mjesecu. Ko obavi strogu obavezu (farz), tretirat će se kao da je obavio sedamdeset farzova u nekom drugom mjesecu..»

Pokušajte, uz pomoć matematike, da napravite računicu. Naprimjer, klanjanje podnevskog namaza vrijedi deset sevapa, a u džematu 27 puta više, dakle 270. Ako taj isti namaz klanjamo u džematu tokom mjeseca ramazana, on će nam donijeti 70 puta više sevapa. Pa ako još obavimo svih pet dnevnih namaza na isti način, vaša nagrada će biti slijedeća: 270 * 70 * 5 =94.500, što je skoro isto kao nagrada za jedan namaz obavljen u haremu Ka’be (100.000 sevapa)! A šta ako taj broj pomnožimo s 30 – koliko ima dana u ramazanu?

A šta je sa sevapima koje dobivamo učeći Kur’an? Svaki harf vrijedi deset sevapa. Muhammed, a.s., kaže: «Ne kažem elif lam mim je harf, nego elif je harf, lam je harf i mim je harf». Dakle, samo proučiti prethodno donosi 30 sevapa, a koliko donosi učenje bismile? Ona u sebi sadrži 19 harfova i vrijedi 190 sevapa. Pomožite to sa 70.

A ako proučite hatmu, znajte da jedan džuz sadrži oko 7.000 harfova i vrijedi 70.000 sevapa. Pomnožite sa 70 i lahko je izračunati da učenje jednog džuza u ramazanu vrijedi 4.900.000 sevapa. Za to vam je potrebno oko 45 minuta dnevno. Nastavite množiti i radujte se prilici da dobijete blago koje možete steći bez ikakve nadoknade.

A koliko sevapa donosi sam post? To niko ne zna, ali je sigurno da je broj veći od svega prethodno pomenutog. U hadisu se kaže: «Svaki ljudski posao je čovjekov osim posta, jer je post Moj i Ja za njega posebno nagrađujem». Drugim riječima, za sva djela koja ljudi počine, nagrada je poznata, osim za post, on je iznenađenje koje će vas dočekati na Sudnjem danu. Dok o tome razmišljate, znajte da je miris iz usta postača Allahu draži od najljepšeg mirisa.

Zašto Allah nama sve ovo daje? Zato jer je milostiv, jer želi da nas uvede u Džennet i želi da iz nas izvuče snagu koju posjedujemo. Pa ako vam Allah ponudi priliku, prihvatite je i recite: „Allahu, ja sam Tvoj.“

Četvrto: Primanje dove

Primanje dove nam je najviše potrebno. Rekao je Božiji poslanik: «Dova postača se ne odbija». Obratite pažnju na upotrebu riječi: «ne odbija se»!

U skladu s tim, ako obratite pažnju na ajete koji se spominju u suretu El Bekara, a odnose se na post, vidjet ćete da se kaže slijedeće:
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
“A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.“ (El Bekara, 186).

Zašto je ovaj ajet spomenut baš na ovom mjestu? Jer između dove i ramazana postoji čvrsta veza. Na kraju ajeta, Allah kaže: “kad Me zamoli.“ To znači da moramo postiti iskrenim postom i moramo u tome biti predani i ozbiljni, kako bi Allah prihvatio našu dovu.

Svake godine imam običaj dati savjet koji ću i ovdje ponoviti: odaberite za sebe pet dova za one stvari koje su vam najpotrebnije i skoncentrišite se na njih tokom čitavog mjeseca. Spominjite ih uporno, kod svake sedžde, pri svakom iftaru, svaki put kada ustanete na sehur i kod svakog teravih namaza. Kažu da su Poslanikovi ashabi za sebe odabirali dove koje su ponavljali u toku mjeseca ramazana i da nikada nisu dočekali slijedeći ramazan a da im te iste dove nisu bile uslišane. Moje lično iskustvo mi to potvrđuje. Zaista nisam uputio dovu u ovom mjesecu a da nije bila uslišana, jer to je mjesec kada se dove primaju. Zamislite kada bismo svi mi zajedno podigli ruke i u isti tren zatražili spas od Vatre ili da ovaj naš Ummet ustane iz učmalosti i da krene naprijed. Zamislite da dođe slijedeći ramazan a da se to i desi zahvaljujući našim dovama!

Peto: Lejletu –l-Kadr

To je noć vrijednija od hiljadu mjeseci. Hiljadu mjeseci, to je 84 godine, ili jedan prosječan životni vijek. Da li vidite šta to znači? Ako posvetite ovu noć ibadetu, to je kao da ste cijeli život proveli neprestano slaveći Allaha! Dva rekata u ovoj noći, to je kao da ste klanjali 84 godine. Koliko je to samo sevapa?! Jedna suza u ovoj noći je kao more isplakano u pokornosti i strahu od Allaha, more koje će biti stavljeno na vagu vaših djela. Uzeti majku za ruku u ovoj noći znači kao da ste bili dobri prema njoj 84 godine, a sadaka kao da ste davali svaki dan u istom periodu. Pa, iako je tas dobrih djela na vašoj vagi prije ove noći možda bio slabašan, iskrena pokornost u njoj će učiniti da taj tas prevagne i da se na njemu stvori brdo sačinjeno od vaših sevapa i dobrih djela. Ovo je milost našeg Gospodara prema nama, koju čini da bi nas uveo u Džennet.

Ipak, ove nagrade neće dobiti oni koji poste samo stomakom (glađu); jer postoje tri vrste posta. Jedno je suzdržavanje od hrane i pića. Drugo je kada poste i dijelovi našeg tijela; što znači da nam se tijelo suzdržava od činjenja grijeha tokom cijelog mjeseca. Svaki dan ramazana se trebamo suzdržati od pušenja, primanja mita, gledanja haram programa, tračanja, laganja ili odlaska na haram mjesto ili vrijeđanja nekoga. Poslanik je rekao, „Ko ne ostavi lažno svjedočenje i postupanje po njemu, Allahu ne treba njegovo ostavljanje hrane i pića (tj. Allah neće prihvatiti njegov post).”

Stoga, neka vam post ove godine bude iskren. Postite cijelim tijelom, postite srcem. Najbolji post je kada srce posti, a to je treća vrsta posta. Post samo stomakom neće spasiti ljude od Vatre (ipak, samo Allah zna sigurno). Najbolji je, ipak, onaj post srcem, a u srcu takvog postača nema ništa drugo osim Allaha, tokom cijelog mjeseca. “Ja sam samo Tvoj, Allahu”, kažu ovi postači. Možete li dostići to stanje? Možete li postiti srcem svih trideset dana? To znači govoriti o Allahu, govoriti za Allaha, šutjeti s Allahom. To znači da naš život treba biti o, sa i za Allaha. To, opet, ne znači da nećete obavljati svakodnevne dužnosti, već da će se cijelo vaše biće posvetiti Allahovom zadovoljstvu.

Hajde da za ovaj ramazan sebi postavimo jedan moto. Kadgod je Poslanik htio raditi na nekoj ozbiljnoj temi, on bi postavio moto za ashabe i podsticao ih da razmišljaju o njemu i rade za taj moto. Ja ću vam predložiti neka mota od kojih možete za sebe izabrati jedan. Razmotrite Musaov (a.s.) moto: “…požurio sam k Tebi, Gospodaru moj, da budeš zadovoljan.” (20:84). Ili Ibrahimov moto: “Idem onamo gdje mi je Gospodar moj naredio“ – reče – „On će me kuda treba uputiti.” (37:99). Ili Poslanikov moto: “Odazivam Ti se i služim Ti, Gospodaru. Svako dobro je od Tebe, a zlo je Tebi strano.”. Ili neka naš moto bude ajet, “I nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga”(3:133). Moto može biti i «ja ću postati najbliži Allahu». Hajde da mi za sebe izaberemo zajednički slijedeći moto: “Obožavat ću Allaha kao što prije nikad nisam.”

Hajde da zapišemo taj moto i neka nam to bude zajednički moto. Sad kada znamo koje su nagrade u ramazanu, hajde da planiramo svoje postupke u ramazanu za ovu godinu. Hajde da se dogovorimo o šest stvari. Prvo, da dogovorimo raspored kojeg ćemo se svi pridržavati bez obzira na okolnosti. Hajde da se približimo Allahu kao jedan blok. Naš raspored će se sastojati od šest kolona i trideset redova. Svaki dan ramazana, možete upisati ü ili x u kolone. Zamislite kako ćete biti sretni kada postignete sve što ste odredili u svom rasporedu. Zamislite našu nagradu ako se svi ujedinimo i radimo zajedno. Kakva nagrada! Nećemo raditi sami, već zajednički pred Allahom, pa će On biti ponosan na nas u prisustvu Svojih meleka.

Ovih šest stvari (u rasporedu) su Poslanikova formula. To su najvažnije stvari na koje se Poslanik fokusirao u ramazanu. To su:

  1. Klanjanje svih pet namaza u džematu (bez obzira jeste li muško ili žensko), cijelog mjeseca;
  2. Davanje sadake svaki dan. Naš Poslanik bio je veoma velikodušan, a još više u ramazanu. Upoređivali su ga s vjetrom koji ne ostavlja ništa za sobom, jer bi davao sve što ima i ne bi ništa ostavljao za sebe. Stoga, oponašajte svog Poslanika i odredite iznos novca koji ćete davati u ramazanu.
  3. Rad na poboljšavanju rodbinskih veza i poštovanju prema roditeljima svaki dan. Poljubite roditelje u ruku, nazovite rodbinu, ili se pomirite s nekim s kim ste bili u svađi. Učinite to za Allahovu milost;
  4. Svakodnevno upućivanje dove. Mi ćemo se fokusirati na dvije glavne dove, a onda svako od nas može dodati svoju dovu. Molit ćemo Allaha da nas spasi od Vatre i da se preporod našeg Ummeta ostvari preko nas. To je naša nada; ramazan ove godine može biti prekretnica u historiji.
  5. Čitanje cijelog Kur’ana u namazima.
  6. Činjenje nekog dobrog djela svaki dan.

Ramazan je mjesec napornog rada. Sve naše pobjede su se desile u ramazanu. Treba da naučimo od ashaba kako postići ovo stanje ravnoteže. Hajde da svi obećamo sebi da ćemo se pridržavati ovih šest stvari. Samo žene mogu garantovati ispunjenje ovog rasporeda! Jer kada žena nešto naumi, ona se potrudi da se to ostvari; ona će podsjetiti i muža i sve oko sebe da to urade. Nećemo uspjeti u ovome bez pomoći žena.

Ja sam veoma optimističan ove godine; osjećam da ćemo otvoriti novu stranicu u svojim životima nakon ramazana, i da će preporod našeg Ummeta početi ove godine u ramazanu. Ramazan možemo uporediti s jeseni na zemlji. Jesen dolazi s dobrotom, kišom, da pruži zemlji sve što joj treba. Biljke i stvorenja piju i rastu uz njenu milost. I zemlja je vrlo mudra; čuva ovu milost unutra da bi je koristila cijelu godinu. Slično tome, ramazan dolazi da Ummetu pruži duhovnu i etičku snagu. Da li će Ummet sačuvati ovu snagu da bi je koristio cijelu godinu? To je naša nada ove godine. Ramazan je kao plima i oseka. Kada smo suočeni s opadanjem nade, lijenosti i bijedom, ramazan dođe i mi vidimo porast pokornosti, snage i velikodušnosti.

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije