Hadis o vrijednosti tajnog udjeljivanja

Enes ibn Malik r.a. prenosi da je Poslanik Muhamed a.s. rekao:

„Nakon što je Allah stvori zemlju, ona poče da se pokreće, te On stvori brda, koja postavi na nju i ona se smiri. Meleki se začudiše i zadiviše silini brda, pa rekoše: ‚Gospodaru, ima li među Tvojim stvorenjima išta silnije i moćnije od brda?‘ ‚Ima željezo.‘ ‚Gospodaru, ima li među Tvojim stvorenjima nešto jače i silnije od željeza?‘ ‚Ima vatra.‘ ‚Gospodaru, ima li među Tvojim stvorenjima nešto jače i silnije od vatre?‘ ‚Da, ima voda?‘ ‚Gospodaru, ima li među Tvojim stvorenjima nešto jače i silnije od vode?‘ ‚Da, ima vjetar.‘ ‚Gospodaru, ima li štogod od Tvojih stvorenja što je jače i silnije od vjetra?‘ ‚Da, ima čovjek: udijeli svojom desnicom krijući od ljevice.'“

(Hadis bilježi Tirmizi)

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije