SEDAM STVRI KOJIM ĆETE NAUČITI SVOJE KĆERKE

Autor: Ruhejfa Adil

Kćerka je velika blagodat bilo kojem muslimanu jer je Poslanik, s.a.v.s., kazao: Ko bude imao tri kćerke i dadne im utočište i hranu, i bude milostiv prema njima, zasigurno mu je obavezan Džennet.” Neki mu čovjek reče: ”A dvije kćerke, Allahov Poslaniče?” Reče: ”I dvije.” (Bilježi El-Buhari u Edebul-Mufred, a šejh Albani je ocijenio hadis hasenom)
U ovim danima iskušenja, kada su rašireni neislamska kultura i antimuslimanski osjećaji potrebno je da naše kćerke naučimo vrijednostima koje će im pomoći u borbi protiv svega što im može izazvati sumnju.

1. Tvoj hidžab je tvoj štit protiv ugnjetavanja
Iako kažu da je žena koja je prisiljena da se oblači postignuće, ona to nije jer njeno postignuće jeste u žudnji muškaraca koji joj se dive ni zbog čega osim zbog njene figure i stila i ona se osjeća izgubljeno ukoliko ‘ne izgleda lijepo’ i upravo je ona ta koja je ugnjetavana. Ona je ugnjetavana zbog toga što vjeruje da njena vrijednost počiva na njenoj vanjskoj ljepoti i nesvjesno se maltretira vjerujući da je to cilj kojem treba težiti.

Dotjerivanje i nastojanje da se izgleda lijepo je dio ženskog bića, a žena muslimanka se ne smije zapustiti. Podučite svoju kćerku da brine o sebi, da vodi računa o prehrani i da vježba, da njeguje sebe i izgleda lijepo, ali nemojte joj govoriti da se izlaže pogledima onih koji za nju ne mare –  muškaraca na ulici, osoba iza šaltera ili dječaka u njenom razredu. Objasnite joj da je njen hidžab njezin štit protiv ovog ugnjetavanja, hidžab ne samo da će je zaštiti od bolesnih namjera drugih osoba, već će joj dati moć da otkrije svoju unutrašnju ljepotu. Kada joj drugi ne budu diktirali njihove uslove ljepote, njena unutrašnja ljepota će zasjati i otkriti joj snagu, hrabrost i inteligenciju muslimanke.

2. Samo jednom se živi
U ovim vremenima kazati ‘da’ je oblik hrabrosti i odvažnosti. Samo jednom se živi je fraza koju poznaje svaka mlada osoba. Oni žele da probaju nove stvari i pomjere granice kako bi bili sigurno da su sve proživjeli. Kazati da je sinonim za onoga koji zna kako živjeti život.
Naučite svoje kćerke da kada se suočava sa situacijom kada njeni prijatelji žele da se pridruži – pirsing, pobjegne s časa, proba pivo,…- da kada kaže ‘ne’ neće ispasti kukavica, već da je NE puno hrabriji odgovor nego da kaže DA. Ponekad biti hrabar znači pustiti druge da rade šta oni žele, i da je slijeđenje vlastitog ubjeđenja i mišljenja daleko hrabrije nego slijediti mase. Naučite svoje djevojčice da budu mudre i slušaju svoj unutrašnji glas i da imaju hrabrosti da kažu naglas. I neka znaju da zaista živimo samo jednom, i da moramo učiniti da nam se svaka minuta broji kako bismo ušli u Džennet.

3. Nemoj se odreći svojih prava
Naučite svoje kćerke da budu strpljive ali da se ne odriču svojih prava pod parolom sabura. Allah je ženi dao različita prava u različitim ulogama – ona ima tri puta veći položaj kao majka od oca, ona ima položaj potčinjavanja svom mužu što se tiče odluka, ali je dobila status ljubav i poštovanja, kao kćerka ima jedinstven položaj da je izvor Dženneta svojim roditeljima. Allah je dao da bude posebna, i ona mora znati svoja prava u svakom odnosu i zahtijevati da joj se daju. Ona ne treba biti u položaju nelagode ili poniznosti jer joj društvo govori da se nosi s poteškoćama kako bi druge zaštitila. Učite svoju kćer da se drži onoga što joj je Allah dao s pravom i da se onda potčini Njegovoj volji sa saburom koji dolikuje muslimanki.

4. Uvijek gledaj na one ispod, a ne iznad
Dunjaluk nesumljivo ima svoje draži. I svaka duša dobije ono što joj je Allah namjerio. Niko ne može umanjiti ono što ti pripada niti povećati iznad onoga što je Allah već odredio. Naučite svoje kćerke da uvijek gledaju na one koje su ispod nje, koji imaju manje blagodati od nje i da se često zahvaljuje Allahu. Naučite je da gledanje u one koji imaju znatno više od nje na ovom svijetu će je dovesti do frustracija i nezadovoljstva. Naučite je da se ugleda na one koji su bogobojazniji od nje i da se umjesto toga s njima natječe, uspjeh na Ahiretu će zasjeniti bilo kakva materijalna bogatstva podarena na ovom svijetu.

5. Tvoja dobrota i oprost su tvoje najjače oružje
Naučite svoje kćeri da je njihova sposobnost da opraštaju kao i njihova inertna dobrota njihova najveća snaga. One će se tokom života susresti sa velikim brojem osoba – muževom porodicom i rodbinom, susjedima, kolegama, prijateljima, a pojedini od njih će ih povrijediti ili izazvati nevolje. Naučite ih da najbolji način ophođenja s njima je da im oprosti i odgovori dobrotom. Recite vašim kćerkama da će im ukoliko suzdrže svoju ljutnju i vježbaju dobrotu donijeti znatno više zadovoljstva od osvete.

6. Vaša porodica i kuća trebaju uvijek biti na prvom mjestu
Feministički pokret i borba za jednakost između muškarca i žene je odvukla ženu današnjice s njenog najvažnijeg blaga – željom da bude domaćica. Ne želim da kažem da žena ne bi trebala da ima karijeru ili da nastoji da bude više od domaćice. Imamo nekoliko primjera među muslimankama, naročito u primjeru Hatidže, r.a., koja je bla jedna od najuspješnijih žena njenog vremena i jedan od najuspješnijih žena Ahireta.
Međutim, učite svoje kćerke da ne padaju u zamku razmišljanja da je vođenje domaćinstva nešto što im je ispod nivoa, da je to rad žene bez ambicija, da je to nešto što treba biti podijeljeno između muškarca i žene. Poslanik, s.a.v.s., nam je kazao da će njegova kćerka Fatima, r.a., biti predvodnica žena u Džennetu, a ukoliko pogledate njen život, pronaći ćete da je svoje vrijeme provodila u ibadetu Allahu i kao domaćica, radila je neumorno za svoj dom i porodicu. Poslanik, s.a.v.s., je kazao: Ako žena klanja pet dnevnih namaza, posti mjesec ramazan, čuva svoje stidno mjesto i pokorava se svome mužu, ući će u Džennet na koja god vrata želi. Znamo da se Poslanik, s.a.v.s., nadao da će Ebu Bekr, r.a., biti pozvan sa svih džennetskih vrata. Svaka muslimanka ima tu mogućnost. Kažite to svojim kćerkama kako bi to iskoristile.

7. Nikada nemojte prestati da koračate stazom znanja
Bez obzira na njihov položaj u životu, bez obzira koliko zauzete mogu biti, koliko god da bude dug spisak poslova koje svakodnevno moraju raditi, usadite u njih vrijednost traženja znanja. Naučite ih da budu cjeloživotni učenici čak iako to znači da nauče jedan ajet Kur’ana dnevno. Poslanik, s.a.v.s., je kazao da onaj ko krene putem na kojem traži znanje, Allah će ga, doista, usmjeriti ka putu od puteva koji vode u Džennet.

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije