BKC Frankfurt - Spaja ljude, otvara horizonte

U ime Allaha, Milostivoga, Samilosnog.

Prirodna je potreba svakog čovjeka koji živi daleko od svoje domovine da ostane u kontaktu sa vjerom tradicijom i kulturom uz koju su ga odgajali njegovi roditelji a koja je prenošena s koljena na koljeno, sa generacije na generaciju.

Isto tako svaki pojedinac ima prirodnu potrebu i nagon da se integriše u društvo u kojem živi. Bošnjaci koji žive u Frankfurtu i njegovoj okolini su septembra 2003 godine osnovali Bošnjacki Kulturni Centar Frankfurt e.V. sa željom da kroz taj Centar zadovolje svoje vjerske i kulturne potrebe te da se, kao zdrave ličnosti, koje su svjesvne svoga identita, svoje prošlosti ali i svoje budućnosti uspješno integrišu u društvo u kome žive.

Te, sada već daleke 2003, osnivači BKC-Frankfurt nisu mogli ni naslutiti sa kakvim će se izazovima, mogučnostima i potencijalima susresti u vremenu koje dolazi.

Iza nas su uspješne godine u kojima smo:

  • povećali broj članstva za 1000%
  • napravili veliki broj uspješnih projekta
  • uvezali svoje članove
  • definisali strategiju i put kojima ćemo postići postavljene ciljeve
  • te postali prepoznatljivi, kako u SR Njemačkoj tako i u Bosni i Hercegovini.

Naša želja je da i Vi postaneta djelom ovog projekta; jer mi želimo postići sreću za nas, za naše porodice i za drušvo u kojem obitavamo. Želimo moralno, zdrave, jake i uspješne generacije koje stasavaju, svjesne svoje vjere, kulture, tradicije, vrijednosti znanja i izazova koji se nameću pred njima. Takve generacije su svjesne da uz vjeru u Jednoga Boga – Allaha dž.š. njihove želje i ciljevi postaju mogući i dostižni.

Zato Vas pozivamo da postanete djelom ovoga uspjeha, jer BKC-Frankfurt uspješno spaja ljude i otvara nove horizonte.

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije