Svakodnevni Zikr

Zikrovi koje je lijepo svakodnevno učiti

Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: Zasigrno mi je draže reći:

SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER

Slavljen neka je Allah, Njemu hvala, nema boga osim Allaha i Allah je najveći, – nego sve ono što sunce obasjava.

(Hadis bilježi Muslim)

Allahov Poslanik a.s. jerekao: Najdraže Allahu riječi su, četri:

SUBHANALLAH, ELHAMDU LILLAH, LA ILAHE ILLELAH, ALLAHU EKBER

Slavljen neka je Allah. Hvala Allahu. Nema boga osim Allaha. Allah je najveći. – Ne smeta kojom god od njih počenš.

(Hadis bilježi Muslim)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik a.s. rekao: Dvije riječi su lahke za jezik, teške su na vagi i drage su Milostivom:

SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI – SUBHANALLAHI ALLAHU EKBER

Slavljen neka je Allah i Njemu svaka hvala, Slavljen neka je Allah Veliki!

(Hadis bilježi Buharija i Muslim)

Džabir prenosi od Poslanika a.s. da je rekao: Ko kaže:

SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI

Slavljen neka je Allah, Njemu hvala! – takvom se posadi palma u Džennetu.

(Hadis bilježi Tirmizi, Nesai, Hakim)

Musab ibn Sad prenosi od svog oca da je Poslanik a.s. rekao: Ima li iko među vama ko nije u stanju da dnevno zaradi hiljadu nagrada (sevaba)?  – Neko upita a kako to Allahov Poslaniče? Ko izgovori stotinu puta,

SUBHANALLAH

Slavljen neka je Allah, tome se piše hiljadu dobrih djela i briše hiljadu grijeha.

(Hadis bilježi Muslim)

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije