Ponavljanje grijeha

Pitanje: Cijenjeni, želim da Vas upitam da li Allah oprašta grijehe koji se opetovano čine? Ako osoba počini grijeh i zamoli Allah za oprost,  pa onda ponovo učini isti grijeh i ponovo zamoli Allaha za oprost, da li Allah oprašta toj osobi?

Odgovor:

Draga i cijenjena sestro,

Molim Uzvišenog Allaha dž.š., da nam pomogne da kontrolišemo naše griješenje i da nas učvrsti na Pravom putu.

Od Ebu Zerra, r.a., bilježi se da je rekao: “Izašao sam jedne noći i ugledao Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako usamljen hoda. Pomislio sam da mu možda nije drago da neko ide s njim, pa sam išao u sjeni Mjeseca. On se okrenuo i vidio me.” Upitao je: “Ko je to?” Rekao sam: “Ebu Zerr, učinio me Allah žrtvom za tebe.” Reče: “Ebu Zerre, dođi.” Išao sam s njim neko vrijeme, pa mi je rekao: “Oni koji imaju mnogo, imat će malo na Sudnjem danu, osim onih kojima je Allah dao dobro, pa bude davao i desno i lijevo, i ispred i iza radeći dobro.” Išao sam s njim dalje, kad reče: “Sjedi ovdje dok ti se ne vratim.” Potom se udaljio dok ga nisam izgubio iz vida. Zadržao se. Jako se oduljilo njegovo odsustvovanje. Potom sam ga čuo kako dolazi, govoreći: “Makar ukrao i zinaluk učinio.” Kada je došao, nisam se mogao suzdržati nego ga upitah: “Allahov Poslaniče, Allah me učinio žrtvom za tebe, ko je pričao s tobom vani? Nisam nikog čuo da ti odgovara.” On reče: “To je Džibril, a.s., došao mi je tamo i rekao mi: “Obraduj svoj ummet time da će onaj ko umre, ne pripisujući Allahu druga, ući u Džennet.” Upitao sam: “Džibrile, čak i ako blud učini i ukrade?” Ogovorio je: “Da.” Upitao sam: “…i ako ukrade i blud učini?” Rekao je: “Da.” Upitao sam: “…i ako ukrade i blud učini?” Reče: “Da.” (Buhari, Knjiga 93, hadis 579)

Prenosi se od Ebu Hurejre: “Čuo sam Božijeg Poslanika da kaže: Ako neko učini grijeh i tada kaže: „O moj Gospodaru! Ja sam pogriješio oprosti mi!“, njegov Gospodar kaže: „Moj sluga je znao da ima Gospodara koji oprašta grijehe i kažnjava za njih i Ja sam mu zato oprostio.“ Potom on određeno vrijeme ne čini nikakav grijeh, pa ponovo učini grijeh i kaže: „O moj Gospodaru, ja sam ponovo učinio grijeh oprosti mi!“ A Allah kaže: „Moj sluga je znao da on ima Gospodara koji oprašta grijehe i kažnjava za njih i Ja mu zbog toga opraštam.“ On ponovo određeno vrijeme ne učini nikakav grijeh, pa ga ponovo učini i kaže: „O moj Gospodaru, ja sam ponovo počinio grijeh, molim Te oprosti mi!“ A Allah kaže: „Moj rob je znao da ima svoga Gospodara koji oprašta i kažnjava, Ja sam mu zato oprostio njegov grijeh i sada može da čini što god želi.” (Buhari, Knjiga 93, hadis 598)

Ovi hadisi nisu podstrek da se čine grijesi, oni samo ukazuju na veličinu Allahove milosti. Postoje brojni kur’anski ajeti i hadisi koji govore o ovoj tematici a koje možeš naći na kraju rada kao referencu.

 

Ukoliko iskreno zamoliš Allaha da ti oprosti, On će to sigurno učiniti, samo je potrebno da učiniš presudni korak koji se zove pokajanje. Međutim, da bi se izbjegle takve situaciji u kojima smo podložni grijehu moramo da se konstantno sjećamo Uzvišenog Allaha i uprkos svemu da ne očekujemo da ćemo postati bezgriješni, jer ako to i pomislimo otvorilo smo brojna vrata šejtanskom djelovanju i napadima vlastitog ega. Kada pogriješimo, vraćamo se Uzvišenom Allahu jer je On naše jedino, istinsko utočište i Onaj koji prašta grijehe. Drugi mogu da nam oproste jedino ako smo pogriješili direktno u vezi njih. U tom slučaju moramo da poravnamo štetu i da tražimo njihov oprost.

Dakle, ponovljen grijeh je oprošten, ukoliko je praćen pokajanjem. Međutim, moramo biti veoma oprezni sa ponavljanjem malih grijeha jer oni vode ka velikim grijesima, a ponavljanje velikih grijeha je veoma opasno i može čovjeka izvesti iz vjere. Ovo je svojevrsna kazna za činjenje i ponavljanje loših djela i mi svako ne želimo da dođemo do ove ekstremne pozicije.

U konačnici, sve što treba da uradimo je da krenemo ka Uzvišenom Allah i On će da krene prema nama.

Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Uzvišeni Allah kaže: „Ja sam uz mišljenje Moga roba o Meni. Pa neka Moj rob o Meni misli šta želi. Ako Me se sjeti u sebi, i Ja ću se njega u Sebi sjetiti, a ako Me spomene u kakvom društvu, i Ja ću njega spomenuti u boljem društvu od njegova; ako Mi se približi jedan pedalj, Ja se njemu priližim lakat, a ako je jedan lakat bliže Meni, Ja se njemu približim za dva rukohvata, ako on Meni ide hodeći Ja njemu idem trčeći.“ (Buhari, Knjiga 93, hadis 502)

Kako bismo načinili taj korak ka Uzvišenom Allahu i kako bismo Mu se približili, moramo da ispunjavamo svoje dužnosti prema Njemu, prije svega pet dnevnih namaza, sjećanje i misao o Uzvišenom Allahu koliko god je to moguće, davanje milostinje i ljubaznost u našem svakodnevnom životu. Ovo bi trabalo da umanji naše griješenje i da nas približi Uzvišenom Allahu.

Izvor: onislam.net

Za Akos.ba preveo i obradio Mahir Kevrić

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije